johanniels.com fotografie, redactie en trainingen | Alle rechten voorbehouden. Zonder toestemming kopiëren of reproduceren van de inhoud van deze site en haar sub-sites is verboden. Logo, merk, beeldmerk, foto's en illustraties, teksten en andere inhoud zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan de rechthebbende.

 

johanniels.com is een geregistreerde handelsnaam van Johan Niels Kuiper. Op alle activiteiten van johanniels.com zijn op deze website gepubliceerde Algemene Voorwaarden van kracht. Daarnaast kunnen specifieke afspraken tussen uzelf en johanniels.com, indien opgenomen in offertes en opdrachten van kracht zijn.

 

Registratienummer KvK: 59648821

 

BTW-nummer: NL193986498B01

 

Rekeningnummer: NL42 INGB 0006 3428 70

 

BIC/SWIFT: INGBNL2A

 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en samenwerkingen die worden aangegaan door Johan Niels Kuiper, handelend onder de bedrijfsnaam johanniels.com, te Assen.

Op alle documenten die door bovengenoemde natuurlijke en rechtspersoon worden verstrekt en waarbij sprake is van 'Algemene Voorwaarden', zijn de hieronder geplaatste artikelen van kracht.