Het begrip voor de verwarde medemens neemt af en de argwaan toe. Elke eenzame Nederlander die in de supermarkt tegen zichzelf praat is verdacht en dient extra in de gaten te worden gehouden. Bij twijfel rukt de politie toch nog uit, maar het wapen zit losser in de holster. Heel de samenleving raakt verward: wie is nu wat? Wie is onschuldig, wie op voorhand verdacht?