Op de middelbare school lazen wij George Orwell’s Animal Farm. Ik kan me nog de ingehouden tevredenheid van mijn docent herinneren toen we toekwamen aan het bespreken van het centrale thema van het boek: ongelijkheid en oneerlijkheid, en de noodzaak van een rechtsstaat.

Het was een goed geschreven verhaal en ik herkende de analogie met het moderne (politieke) leven, de opvatting dat macht altijd corrumpeert en vroeg of laat leidt tot verrijking en bevoordeling. Van jezelf, van anderen, of beide.