Asser fotografen van vroeger

Carte de Visite Trompetter, 1899

Na de geboorte van de fotografie in 1839 begonnen rijken en korte tijd later ook kooplui in hoog tempo te fotograferen. Er werden stadsgezichten, landschappen, ruïnes en vooral véél portretten gefotografeerd.

De Carte de Visite deed (ook in Assen) zijn intrede, het was de fotografische voorloper van het huidige visitekaartje. Een bezitter van zo’n Carte de Visite had vaak maar één of enkele exemplaren, ze werden afgegeven aan het personeel van degene die men bezocht, zodat de gastheer een foto kon bekijken van de aangekondigde bezoeker. Bij ontvangst werd de carte weer teruggegeven aan de bezoeker.

Continue reading “Asser fotografen van vroeger”

I Am Mannes

Een roerige week in de hoofdstad der Drenthen, met als uiteindelijke uitkomst dat de Gemeenteraad van Assen een knoop doorhakt: de zwarte hond Mannes komt op het nieuwe Stationsplein van Assen te staan. Niet om wat hij is (want daar gaat politiek niet over) maar om hoe het ging. Ik betoog dat het beter was geweest om anders te beslissen. Niet om de inhoud of de procedure, maar om de (onhoudbare) belofte die Mannes is.

Continue reading “I Am Mannes”

De journalist van de toekomst: Gutmensch-met-baangarantie

In het artikel ‘Vijf tips om Wilders te verslaan’ van Ad van Liempt op Villamedia (zie link onderaan dit artikel) wordt een vijftal strategieën ten tonele gevoerd die door de media kunnen worden ingezet om verslag te doen van hetgeen Geert Wilders doet of laat. Sommige strategieën blijken na analyse tekort te schieten, maar Van Liempt constateert in zijn artikel dat ‘journalisten geen antwoord hebben op schaarste en negativisme’, met de noodzaak tot bijscholing als uitkomst.

Ik signaleer twee tekortkomingen in de Nederlandse en internationale journalistiek die noodzakelijk dienen te worden aangepakt. Zodat de rechtstaat weer stevig op poten kan worden gezet.

Continue reading “De journalist van de toekomst: Gutmensch-met-baangarantie”

Een schaduw van 33 jaar lang

Op 17 maart 1982 was ik tien jaar en het had een gewone dag kunnen zijn.

For the English version of this article, click here.

Enkele dagen eerder was mij ter ore gekomen dat mijn oom Jan in El Salvador was gearresteerd door de militaire machthebbers. 

Samen met drie andere journalisten werkte hij voor omroeporganisatie IKON aan een reportage over de op handen zijnde verkiezingen in het door burgeroorlog verscheurde land. Op het lijk van een verzetsstrijder van rebellenbeweging FMLN was een briefje gevonden met de contactgegevens van teamgenoot Koos Koster en de machthebbers besloten de vier Nederlandse journalisten op te laten pakken. Als een waarschuwing voor de vier en voor alle andere verslaggevers die in het land te nieuwsgierig waren.

De arrestatie was met een sisser afgelopen, na een dag werden ze vrijgelaten. De vier redeneerden dat hun arrestatie de aandacht vanuit El Salvador en uit het buitenland op hen had gevestigd en daardoor zou werken als een soort van veiligheidsmechaniek. Dat was een misvatting.

Continue reading “Een schaduw van 33 jaar lang”